Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě


Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov

 Vernisáž výstavy 27. 7. 2017 v 17.00

Termín konání výstavy 28. 7. - 1. 10. 2017 

Petra Buzková (1987) je absolventkou Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde studovala malbu v ateliéru doc. MgA. Petra Kvíčaly. Hlavním autorčiným vyjadřovacím prostředkem je malba, přičemž důraz klade na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspirovaný jejími vlastními zážitky a prožitky, vzpomínkami a myšlenkami a subjektivním vnímáním světa okolo nás. Pjotra ve své tvorbě zpracovává své osobní zážitky. Prostřednictvím obrazu si vizualizuje vzpomínky na dětství a dospívání, které nějakým způsobem rezonují se současným stavem autorky. Vrací se nejen ke svému dosud prožitému životu, ale také k vybraným dílům, která jí dávají novou invenci k tvorbě. Divákovi nevnucuje své zážitky potažmo osobní problémy. Nabízí mu prostřednictvím své tvorby zobrazení jeho vlastních vzpomínek, které si návštěvník vybaví při pohledu na malby.

Webové stránky galerie: Letohrádek Ostrov