anyArt je platforma pro jakékoli umění. Naším cílem je prostřednictvím výstav a doprovodných programů přemostění propasti mezi uměním a širokou veřejností. Nejblíže máme k výtvarnému umění, ale zajímají nás i další umělecké formy jako je divadlo a tanec.  

Jak "číst" výtvarné dílo?

Některá díla jsou prezentována v určitém kontextu a mají tedy jasně čitelný obsah. U jiných může být rozluštění jejich sdělení složitější. Není důležité a nezbytné odhalit myšlenku autora. Podstatné je, nebát se dílo vnímat prostřednictvím vlastních zkušeností, zážitků a vzpomínek. S osobní dešifrací nám pomůže vlastní fantazie. V jednom díle uvidí deset lidí deset různých věcí a na tom není vůbec nic špatného.

Motto:
Život s uměním je krásnější, proto se nebojme ho chápat a přijímat po svém.
Vpusťme ho do svého života.