MgA. Lucie Vojtíšková

Lucie vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity
a v magisterských studiích pokračovala v oboru Kurátorská studia na Fakultě umění
a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Po skončení studia se i nadále věnuje kurátorské činnosti v podobě menších monografických výstav s doprovodnými programy, jako je například galerijní animace. Osobní zájem Lucii přivedl k divadlu. Měla možnost spolupracovat s Černým divadlem Jiřího Srnce, kde začínala jako nonverbální herečka, tanečnice a později působila jako produkční. V oblasti divadelní produkce také spolupracovala s Tme divadlem a Divadlem F. X. Kalby. V současné době částečně působí v Divadle pod Palmovkou (na pozici inspice, rekvizity, produkce) ve Studiu Palmoff.

Věří, že kultura je důležitá pro formování člověka a tudíž i celé společnosti. Umění rozvíjí myšlení, vkus a morálku, proto je důležité jej podporovat a zprostředkovávat lidem.