anyArt zprostředkovává prodej a pronájem uměleckých děl a designových produktů. Vybraní umělci jsou zastoupeni jednou z kurátorek, se kterou lze dohodnout podmínky pronájmu či prodeje výtvarného díla.

Umělci:

Jitka Havlíčková

Petra Tuka Buzková