CHLÁCHOLIE

2. 7.–31. 7. 2014
Malá galerie, Chodovská tvrz, Praha

Petra Buzková vystudovala ateliér malby u doc. MgA. Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Inspiraci pro svou tvorbu často nachází u sebe sama, svých zážitků a zkušeností. V posledních cyklech se pro témata obrací ke knihám. Cyklus maleb Chlácholie vychází z knihy Melancholie / Její formy a proměny od starověku po současnost. Malby jsou vizuálním „průvodcem“ pojmu melancholie, jejího způsobu vykládání v průběhu historie. Autorka vnímá melancholii jako něco vážného, stejně tak většinová společnost. Přesto v Chlácholii přináší nadhled a ironii.

Na základě procesu čtení a následného individuálního chápání obsahu knihy, vytváří Petra obrazy, kterými chce divákovi prezentovat svůj pohled na téma, které ji fascinuje.

V cyklu jsou prezentované tři roviny chápání pojmu melancholie. Ve starověku je melancholie spojena s pojmem Saturnovi děti (melancholičtí lidé). Ve středověku je spojována se zvířaty, tzv. saturnskými zemskými červi (pomalá, melancholická a hloupá zvířata). Odkazem k pojmu melancholie v romantismu 19. století jsou krajinná vyobrazení. Ta reflektují díla Caspara Davida Fridricha, který je typickým melancholikem 19. století. Opakujícím se motivem na všech obrazech je planeta Saturn, právě Saturnova síla vyvolává melancholický stav.

Melancholik je silně emotivně založený člověk, zádumčivý. Z lékařského hlediska je melancholie duševní nemoc projevující se smutkem, stísněností a depresí. Právem je tedy pojem melancholie brán vážně. Chlácholie otvírá cestu k nadsázce a ironii v melancholii právě prostřednictvím zvířat, která bychom mohli ve spojitosti s melancholií nazvat „nablblými“.

Chlácholie je nejen různorodým vyobrazením melancholie, ale také osobním přiznáním autorky. Petra nachází a přijímá fakt, že je romantikem 19. století žijícím v 21. Století. Na okraji tohoto cyklu je vzkaz pro diváka, aby se nebál přiznat své pocity a nebál se dát je najevo svému okolí – být sám sebou.

V rámci vernisáže proběhla premiéra choreografie Středem tanečnice Marthy Sobotkové.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Zdeněk Tuka

Pozvánka

Článek