Barbora Chlastáková – BaCha

Barbora Chalstáková (*1983)
12. 12. 2018 – 19. 1. 2019

Barbora Chlastáková (*1983, Příbram) studovala v letech 2006–2012 Fakultu výtvarných umění v Brně, Ateliér malířství 2 u Prof. Martina Mainera a od roku 2011 u Mgr. Luďka Rathouského. V roce 2008 studijně pobývala na Facultad Bellas Artes, Cuenca ve Španělsku. V roce 2016 se účastnila umělecké rezidence v Khasi Hills v Meghalava v severozápadní Indii, kterou založila organizace PPIAC (Picasso Pupils International art community). Barbora pravidelně vystavuje od roku 2007 v Čechách
i v zahraničí.

Zhmotněné sny nám představuje výstava pod názvem „BaCha“.

BaCha je pseudonym odvozený z autorčina jména, který nesou všechny její obrazy od dob studií.

Barbora nás nechává nahlédnout skrze malby do různých etap svého života. 

Výstava „BaCha“ konfrontuje obrazy různých cyklů z posledních několika let autorčiny tvorby. Malby, tak mezi sebou vytvářejí nové souvislosti. Obrazy spojuje zájem o prolínání figurativní a abstraktní malby.

Barbora Chlastáková patří ve své generaci mezi malíře, kteří již nalezli svůj osobitý rukopis. Její obrazy jsou na současné výtvarné scéně rozeznatelné především díky neotřelým tématům. Ať už se jedná
o plátna, ze kterých přízračně vystupují hluboké oči zvířat, nebo kompozice mixující barokní motivy
s orientálními, vždy je v nich přítomný silný psychologický náboj, autorčina schopnost nás svými obrazy doprovázet na cestách k vlastnímu nevědomí a touhám. Především jejich barevnost, plná záhadné prostupnosti a skrytých jen poznenáhlu se vynořujících motivů.

Její obrazy tak nepotřebujeme zakoušet racionálně, nebo pro ně hledat dodatečný výklad, působí na nás bezprostředně fyzicky a imaginativně. Jsou jako vonící káva z Jávy.

Grafická úprava: Martin Ponec

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.

BaCha