DAVID KOLOVRATNÍK – MÁMA BY VĚDĚLA

 

David Kolovratník (*1978)
10. 9. 2018 – 6. 10. 2018

David Kolovratník vystudoval střední školu technického zaměření v Hradci Králové. Do roku 2015 pracoval jako protetický technik v ortopedii. Od roku 2009 se nedílnou součástí jeho života stala malba. Své výtvarné vzdělání si doplňuje v rámci semestrálních kurzů malby ve Scholastice, v ateliéru Jitky Mikulicové.

Pro výstavu „MÁMA BY VĚDĚLA“ v Galerii pod Palmovkou připravil David Kolovratník několik nových pláten rozvíjejících téma, kterým se zabývá již několik let. Malbou reaguje na dědictví po vzdálených příbuzných. Postavy z nalezeného fotoarchivu v obrazech staví do pozměněných nebo zcela smyšlených prostředí a situací. Lidé jsou pro něho na jednu stranu téměř cizí (osobně nebyl s touto částí rodiny v kontaktu), na stranu druhou se skrze archiv zpětně dostává do jakéhosi vztahu. Často vlepuje do obrazů struktury složené z reálií objevených spolu s negativy a fotografiemi, například strojopisy snářů, tikety sportky nebo střihy z ženských časopisů.

Nová série je doplněna staršími pracemi, kde se ještě objevuje motiv ryby, od kterého se postupně dostal k figuře.

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec

1200x628