EVA VACULÍKOVÁ, KLÁRA VACULÍKOVÁ – PŘÍZRAKY

23. 4. 2018 – 27. 5. 2018

Výstava Přízraky vznikla jako autorský projekt lékařky Evy Vaculíkové (*1950) a právničky Kláry Vaculíkové (*1980), které se vedle svých profesí intenzivně věnují také umělecké tvorbě.

Eva Vaculíková vystudovala Lékařskou Fakultu UP v Olomouci. V současné době působí na poliklinice Čumpelíkova na Praze 8. Malování se věnuje již více než 35 let. Výtvarné vzdělání získala v soukromém ateliéru. Po přestěhování z rodné Litomyšle se stala členkou Výtvarné skupiny lékařů a účastnila se mnoha společných výstav. Monografické výstavy měla například ve Faustově domě, kině Alfa, Písecké bráně a Zahradě. Ve své tvorbě se věnuje nejvíce klasické olejomalbě. Jedná se vždy o uzavřené tematické celky s náměty např. Erbenovy Kytice, krajiny, ale také naší smrtelnosti, životního utrpení či pomíjivosti. Malby Evy Vaculíkové jsou expresivního charakteru často s mystickou tematikou.

Klára Vaculíková původně vystudovala a profesně se věnovala právu. Fotografií se intenzivně zabývá od roku 2003. Fotila pouze s analogovým fotoaparátem a námětem byla hlavně krajina a cestování. V roce 2013 byla přijata na Pražskou fotografickou školu profesora Vláška. Po dokončení jednoho semestru odcestovala do Austrálie studovat fotografii na TAFE Institute v Sydney. Během studia v zahraničí fotila pro modelingovou agenturu či taneční vystoupení. Působila rovněž jako stážistka pro předního módního fotografa Christiana Blancharda. Od roku 2016 se Klára Vaculíková profesionálně věnuje fotografii. Hlavním tématem její tvorby jsou lidé v běžných životních situacích a analogová fotografie stále zůstává její srdeční záležitostí.

Dva různé visuální žánry, malbu a fotografii, spojuje téma přízraků. Přízraky postav z legend a příběhů, duchové kolem nás, ale také lidé kolem nás, u kterých si občas nejsme jistí jejich lidskostí, či je dokonce podezíráme z nadlidskosti, jelikož příliš odrážejí naše představy o době a místě, ve kterém se vyskytly jako duchové své doby a svého místa. Pojítkem obou tvůrkyň je nejen jejich genetický kód, ale i touha rozluštění velké záhady zachycením homo sapiens jako homo eterus, přízrak z jiné doby či přízrak své doby. Olejové malby se obrací do neskutečného světa, fotografie loví duchy kolem nás.

Produkce: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Martin Ponec

 

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.

Pozvanka