Nikol Dutková, Zuzana Knorová – MELANCHOLICKÁ POUŤ

REPORTÁŽ ČT – UDÁLOSTI V KULTUŘE

ČLÁNEK

19. 3. 2018 – 21. 4. 2018

Nikol Dutková (*1992) a Zuzana Knorová (*1992) vystudovaly Střední odborné učiliště služeb Novovysočanská obor fotografie. Zuzana se po studiu začala věnovat šití, které jí naprosto pohltilo, ale neodvedlo od fotografie. Naopak oba obory propojila
a vytváří díla kombinované techniky fotografie se zásahem šití. Inspiraci pro svou tvorbu nachází v temných a magických zákoutí přírody. Nikol se i po studiích nadále věnuje fotografii, která je součástí její existence. Miluje lidi, zvířata a zajímá jí vztah člověka k přírodě.

Právě příroda a lidé jsou tématem cyklu Melancholická pouť. Fotografie odkazují nejen
k námi automaticky vnímané existenci těchto dvou elementů, ale také jejich vzájemného vztahu a koexistence. Ukazují nám situace, kdy je člověk součástí přírody, ale také naznačuje momenty, kdy člověk přírodu devastuje. Kdo je člověk, odkud přichází
a jakým právem se chová k přírodě zle? Právě perforace plátna jehlou a nití tento přístup lidí symbolicky zastupuje.

Každý si určitě občas řekne, že nám příroda oplácí naše chování k ní, je to tedy jakýsi moment zrcadlení lidstva v přírodě, tak jako se sama příroda doslova odráží v hladině vody či v nebi. Většina fotografií je pojata metaforicky, jedna je však konkrétní
a připomíná nám latinské Memento mori – Pamatuj na smrt. Cyklus Melancholická pouť sice přináší těžkou myšlenku, ale rozhodně nechce diváka dostat do smutného rozpoložení. Výstava chce „pošťouchnout“ k zamyšlení nad daným tématem prostřednictvím umělecké fotografie.

Kurátroka: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.

Fotografie z vernisáže

Pozvanka_Melancholicka_pout