KATEŘINA TŮMOVÁ – OSTROVY INTROSPEKTRA

 

Kateřina Tůmová (*1978)
29.4.–.25.5. 2019

 

 žije a tvoří v Praze.

Kateřina se své tvorbě zaměřuje především na volnou grafiku a objekty z papíru. OSTROVY INTROSPEKTRA odráží autorčiny vnitřní kroky, zastavení se v časech a prostorech, které nás ovlivňují a někdy i míjejí. Hlavním mottem výstavy je čas a prostor, ve kterém žijeme a který žije v nás.

Autorka ve své tvorbě pracuje s klasickými grafickými technikami a snaží posunovat jejich hranice a hledat nová vyjádření. Tyto hranice jsou posouvány ať už kombinací technik, nebo absencí podkladového materiálu jako takového. Účelem je dosažení pocitu vzdušnosti a souznění s prostorem, kdy autorka pracuje i se zdí a její barvou, na které jsou grafické listy umístěny.

Autorka též vytváří objekty z papírů, které představují proměnlivost světa. Tyto objekty nejsou pevně spojeny a je možné je dle potřeby a nálady měnit tak, jak se mění současný rychlý svět.

        

Produkce: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec

článek: kulturaok

pozvanka