Jakub Tajovský – PSEUDOMALBA

 

Jakub Tajovský *1991

22. 2. – 2. 4. 2016

studuje na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně, ateliér Malba III u doc. MgA. Petra Kvíčaly. Jakub pochází z Havlíčkova Brodu
a v současné době žije a tvoří v Brně.

Ve své tvorbě se zabývá vývojem Asociativního pseudorealismu, ten je základním rastrem, skrze který se snaží interpretovat současnost a rozvíjet/kritizovat problémy společné
x individuální estetiky. Pro Divadlo pod Palmovkou  vytvořil specifickou instalaci inspirovanou narativním divadelním žánrem. Obrazy pro tuto výstavu jsou vlastně malířsky interpretovanými kulisami, které se snaží rozvíjet svůj vlastní příběh, bez herců.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec