Kristýna Šraierová – VZTAHY

Kristýna Šraierová * 1992

4. 4. – 14. 5. 2016

pochází z Prahy a studuje na Západočeské univerzitě v Plzni Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Obor ilustrace a grafický design. Ve své tvorbě se specializuje na malbu.

Kristýna se ve svých malbách zabývá tématem, které je jí nejbližší – člověk. Ve svých figurativních malbách zkoumá a zaznamenává lidské tělo, jeho nekonečnou variabilitu a možnost pohybu. Vedle lidské skořápky se věnuje také její neoddělitelné části, lidské duši, emocím a citům.
Ve svých obrazech klade důraz na práci s barvou a světlem. Postavy zasazuje do imaginárního vymodelovaného prostředí, které volí dle rozpoložení vyobrazené postavy. Prostřednictvím malby hledá ideální formu, jak vyjádřit pocity své či jiných lidí.

Ve svém cyklu velkoformátových maleb Cesta životem (2015) pracovala s tématem autoportrétu. Malby jsou deníkovým záznamem půl roku jejího života. Zobrazují zásadní momenty změn v životě autorky. Kromě osobních stavů reflektuje zrychlený život současného světa. Do statického prostoru plátna převedla delší časový úsek. Pro jeho ideální vyjádření zvolila cestu abstraktní malby a prvky futurismu.

Cyklus menších formátů Dotek (2016) poukazuje na nonverbální lidskou komunikaci. Prostřednictvím gest a doteků definujeme vztah k jiné osobě. Gesta vychází z našich pocitů a každé má svůj význam, který se posouvá podle situace, kdy je použito. Uvědomujete si, když gestikulujete a dotýkáte se lidí, že překračujete určité pomyslné hranice nejen prostoru, ale také soukromé? Vaše ruka vychází z jednoho místa přes jiné do dalšího a následně se pak vrací stejnou cestou, či nově nalezenou. Právě tyto prostorové pomyslné hranice zobrazují barevné kompozice v obrazech.

Obraz Vztahy (2016) volně navazuje na cyklus Dotek. Je o nekonečném množství pocitů a vztahů mezi dvěma osobami. Najdete mezi nimi lásku a spojení, ale také nenávist a propast nebo něco na pomezí. Malba je zobrazením nekonečných možností vztahů, které můžeme prožít.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec
Galerijní animace: Monika Vortelová

FB autorky