Matěj Macháček – I ATE YOUR MAKEUP

 

Matěj Macháček *1992

23. 5. – 30. 6. 2016

pocházející z Uherského Hradiště, započal svá výtvarná studia na místní SUPŠ v letech 2007 – 2011, kde studoval v ateliéru užité malby. Od roku 2011 prohlubuje své znalosti na AVU v Praze, v atelieru předního představitele české figurální malby profesora Michaela Rittsteina. Rittsteinova škola klade důraz na princip sbírání, analyzování a následné transformace nejběžnějších úkonů, společenských mechanismů a vizí. Vede studenty ke komunikaci s okolní realitou a také klade důraz na individuální pojetí výtvarného vyjádření každého jedince. Matěj Macháček se již od středoškolských studií profiloval jako zdatný kreslíř a kolorista. Nepodlehl abstraktnímu malířství, ale zaměřil svou pozornost na všudypřítomnou realitu.

Poslední období autorovi tvorby je spjato se studijním pobytem na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. Na zahraniční stáži si autor osvojoval tušovou malbu, tedy médium charakteristické pro asijské umění. Historie této techniky má své počátky v dynastii Tchang (618 – 908). Rozeznáváme různé formáty tušových obrazů, od „čou“ (závěsného svitku), přes „tan“ (horizontální svitek), až „chce – jie“ (volný list). Tradiční čínská tušová malba podléhá šesti základním pravidlům, které je nutné dodržovat. Matěj Macháček ve svých realizacích kombinuje přísná pravidla (např. rytmická živost a pohyb) s podněty pocházejícími z evropského umění (expresivní barevnost). Vzniklé práce představují rozměrné malby, vytvářené technikou rozmývaného akrylu a tuše. Nejedná se o žádná konkrétní témata, nýbrž
o automaticky malované asociace a dojmy, které autor prožil. V panoramatech městských i venkovských krajin se objevují siluety i celé postavy. Citlivě zvolený kolorit umocňuje sugestivní atmosféru autorových obrazů. Motiv cesty, symbolizovaný batohem, setkání se souznícím člověkem a zaujetí netradiční kulturou, to jsou segmenty, jež tvoří pilíře Macháčkovy současné tvorby. Autor pracuje tradičními malířskými přístupy, malbou olejem, akrylem a tuší. Věnuje se též grafice, instalacím a vytváření objektů.

Výstava „I ate Your Make up“ představuje pražské odborné i laické veřejnosti rozměrné papírové formáty typu „čou“, doplněné o drobnější práce na plátně. Název výstavy odkazuje k momentu, pocházejícího z autorova soukromého života. Jde
o vztah s dívkou, kterou poznal během své studijní stáže na Taiwanu. Je však také silnou metaforou. „Make Up“ je skořápkou, klamem, přítomným všude kolem nás. Klame nás, svádí, přitahuje, provokuje a přikrášluje reálnou skutečnost. Je tedy nutné jej „sníst“, odkrýt a nahlédnout pod viděný povrch. V mysli Matěje Macháčka zmíněné nahlédnutí představuje poznání opravdovosti nitra obrazu člověka, jeho duše. Témata formátů – zátiší, oheň, kořeny, Matěj a Chad, domov, cesta či poznání akcentují výše zmíněnou koncepci celé výstavy. Malíř nenabízí složité symbolické významy, ale umožňuje nám vstoupit do jeho osobního světa. V obrazech klade důraz na práci s barvou a světlem. Využívá zářivosti barevného spektra, jasnosti tahu, linky a plochy. Prostřednictvím malby hledá formu, pomocí níž je možné zachytit prchavé asociace, ať již přítomné, budoucí či minulé.

Kurátor: Martin Dvořák
Grafická úprava: Martin Ponec
Produkce: Anna Šlocarová