Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

Miloslava Salanciová

Elena Nittnausová
8. 5. 2017 – 24. 6. 2017

Obidve žijú a tvoria v Nitre.

Obidve sú absolventky Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre.

Obidve pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy.

Obidve založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha.

Obidve zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby.

Obidve sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií.

Obidve lektorovali učebnice Výtvarnej výchovy pre žiakov ZŠ.

Obidve sú maliarky.

Obidve sú členkami skupiny nitrianskych výtvarníkov PLAY-art.

Obidve sú členkami Umeleckej besedy slovenskej so sídlom v Bratislave.

Obidve veľakrát vystavovali svoje diela na autorských i skupinových výstavách doma i v zahraničí.

Obidve majú tvorivé myslenie, citlivo reagujú na podnety.

Obidve si navzájom pomáhajú, motivujú sa a zakazujú si nečinnosť.

Obidve predstavujú výber z tvorby.
Elena Nittnausová (*1950, Nitra)
Tvorí abstraktné dynamické kompozície, v ktorých dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom. Jej inšpiračným zdrojom je život sám. Citlivo reaguje na problémy i radosti života, dominantné v jej záujme sú vzťahy medzi ľuďmi. Do svojej tvorby vkladá osobné pocity a zážitky. A tak jej abstraktné obrazy majú celkom realistický základ. Venuje sa olejomaľbe, inštalácii, happeningu.

Miloslava SALANCIOVÁ (*1953, Bratislava)
Vo svojej tvorbe spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom, následne ho pretvára hrou výtvarných výrazových prostriedkov na abstraktný alebo geometrický obraz. Je nositeľkou a propagátorkou myšlienky prepojenia moderného výtvarného vyjadrenia sa s esteticky pôsobiacim výsledkom. Jej tvorba obsahuje olejomaľby, mobilné obrazy – hry, plošné a priestorové inštalácie, ktoré bývajú odrazom odpozorovaných komunikačných a spoločenských paradoxov. Najväčšiu skupinu tvoria diela vytvorené technikou ceruzkového pastelu, ktorou sa vyjadruje v súčasnosti.

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Produkce: Anna Šlocarová, Karolína Klíčová

Grafická úprava: Martin Ponec