Kevin V. Ton – DIRECTION

Kevin V. Ton *1966

16. 10. 2017 – 25. 11. 2017

Kevin se fotografii věnoval už v dětství. Z počátku to bral jako hru, pak se mu ale na přelomu osmdesátých a devadesátých let stala životní nutností.

Dnes se věnuje volné tvorbě se zaměřením na humanistickou černobílou dokumentární a reportážní fotografii. Víc než dvě desetiletí se průběžně zabývá pouliční fotografií. Zde jsou jeho stěžejním fotografickým tématem lidé na okraji společnosti. Po léta jako dokumentární fotograf spolupracuje s různými organizacemi pomáhajícími postiženým spoluobčanům, zabývajícími se ochranou zvířat či krajiny.

Project The Direction „Od samého začátku práce na dokumentárním souboru sledujícím zrod tanečního představení jsem si kladl otázku, co je vlastně mým „Direction“. Odpověď našel celkem záhy. „Je jím cesta. Cesta za světlem.“

DIRECTION
Každý žijeme a konáme sám za sebe, ale zároveň jsme v interakci s dalšími lidmi. Získáváme vlastní zkušenosti a rozvíjíme svou osobnost prostřednictvím každodenních činností i vzácných životních momentů. Pak přichází chvíle, kdy jdeme s ostatními, a naše soukromé pokroky jsou pokroky celé společnosti. Růst a vývoj jsou základními principy všeho živého. I my lidé jsme součástí přírody, která se neustále pohybuje, mění a strukturalizuje. Děje se to organicky, podvědomě a automaticky, tak jako například střídání ročních období. Život v souladu s touto dokonalou choreografií existence nám umožní dotančit až tam, kam skutečně v tomto světě patříme.
Taneční projekt vznikl v rámci Studia Nové scény – Lidé v pohybu.

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Martin Ponec