Táňa Svatošová – CENTROVÁNÍ

Táňa Svatošová *1964

26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Akademická malířka Táňa Svatošová se narodila v Bratislavě, ale od roku 1984 žije v Praze. Pro Prahu se rozhodla kvůli studiu knižní kultury a písma v ateliéru profesora Jana Solpery na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Poslední rok studia absolvovala stáž na universitě v Paříži, E.N.S.A.D. (1989–1990). Navštěvovala zde ateliér ilustrace a typografie profesora G. Gianniniho. Kromě malby a grafiky se autorka v posledních letech intenzivně věnuje kaligrafii. Své kaligrafické vzdělání získala u Li Linping a Zhang Jing v Konfuciově institutu Univerzity Palackého v Olomouci.

Výstava CENTROVÁNÍ představuje cyklus kaligrafických maleb z období posledních dvou let. Díla na papírech i plátnech. Zaměřuje se na výtvarné vyjádření soustředěného hledání symbolického centra, středu, bodu, prostoru v nás i kolem nás. Centra, kam se můžeme bezpečně vracet a odkud můžeme také expandovat. Toho něčeho uloženého hluboce v nás…
To, co vnímáme nejvíce, když jsme v souladu a harmonii sami se sebou… anebo naopak, když „zlobíme“…
Harmonie jako dynamická hra kontrastů, kde teprve jejich vzájemným působením opačné polarity dochází ke komplementaritě a dosahování rovnováhy.  Centrum můžeme ale vnímat z mnohých různých úhlu pohledů. Psychologicky, filozoficky i geograficky.

Autorka nechává na každém návštěvníkovi, aby si dle svých zkušeností se sebou samým, dle svého aktuálního rozpoložení a specifického vnímání našel svůj symbolický střed. Neukazuje mu cestu ani cíl, dává mu k dispozici „pouze“ svá díla jako nástroj, pomocí kterého lze osobní centrum nalézt. Sama pak divákovi svěřuje, kde se nachází její symbolický střed v tomto světě.

Táňa Svatošová má své „centrum“ – domov od roku 1988 v Libni, která ji v mnohém inspiruje a ke které se hrdě hlásí. Je autorkou nedaleké Hrabalovy zdi – monumentální malby na opěrnou zeď metra v ulici Na Hrázi, kde žil a tvořil spisovatel Bohumil Hrabal. Za toto dílo byla v roce 2002 oceněna jako finalista soutěže Grand prix Obce architektů.
Výstavu (proto) doplňují dva obrazy k poctě Bohumila Hrabala – Pocta Hrabalovi, obraz oceněný na Mezinárodním bienále malby v roce 2015, a Hrabalova Libeň, obraz, který vznikl při příležitosti 100. výročí narození spisovatele a v roce 2014 byl prezentován v mnoha Českých centrech po Evropě.

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Martin Ponec

 

Fb_pozvanka