Vojtěch Tupý – VLASTNÍ CESTOU

 

Vojtěch Tupý *1992

5. 1. 2017 – 11. 2. 2017

je absolventem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni – oboru malba a Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni se zaměřením na průmyslový design. Ve své tvorbě se věnuje převážně malbě.

V předchozích letech byla hlavním námětem jeho maleb lidská figura a krajina. V současné době se věnuje abstrakci, ve které hledá nejlepší formu svého sebevyjádření.

V této tvorbě řeší problematiku času. Obrazy se snaží vyjádřit čas, který obklopuje vše kolem nás, stává se měrnou jednotkou toho, co člověk vytváří a prožívá. Ve skutečnosti je čas pouze ukazatelem, který nám pomáhá uvědomit si pomíjivost světa kolem nás. I přesto, že každý z nás se snaží s časem a jeho silou bojovat, ať už fyzicky či mentálně, čas si vždy najde způsob, jak se projevit. Vojtěch Tupý se ve svých malbách právě tímto projevem či odpovědí času na naše snažení zabývá. I když obrazy mohou být pomyslnými body v časové linii, můžeme na ně nahlížet jako na odrazy stavu bezčasí, ve kterých je spojena minulost s přítomností či budoucností.

Některé obrazy vznikaly během okamžiku, jiné zase postupným působením času na autorovo myšlení. Dá se říci, že výstava OWN WAY / VLASTNÍ CESTOU je pohled do výpravy, kterou Vojtěch absolvuje s cílem nalézt pro sebe tu nejlepší formu vlastního vyjádření a objevit tak vlastní malířskou cestu.

 

Kurátorka: Kristýna Šraierová

Produkce: Lucie Vojtíšková, Anna Šlocarová

Grafická úprava: Martin Ponec