INTROSPEKCE

29. 6.–14. 9. 2014
Fusion Hotels, Panská 9, Praha 1

Tématem cyklu Introspekce je osobní svět Petry T. Buzkové. I když vyobrazuje předměty blízké své osobě nebo používá autoportrét, nejsou vyobrazení realistickým ztvárněním skutečnosti. Jak předmět, tak autoportrét jsou ve vyobrazení posunuté do roviny vnitřního vnímání a prožívání daného okamžiku. Každého osobní svět se skládá ze zážitků, vzpomínek, myšlenek či vnímání okolního světa. Všechny tyto prvky formují naší osobu, naše já. Autorka si uvědomuje samu sebe a své Já vymezuje vůči okolnímu světu. Je fascinována rovinami času, což se odrazuje ve zpracování prožitků z dětství, přítomného okamžiku či projekcí budoucnosti. Tyto časové vrstvy se snaží prolnout ve vizuální podobě obrazu. Na vybraných plátnech z cyklu můžeme pozorovat krajinu, figuru či artefakt odkazující k autorčinu dětství.

I přes osobní prožitky, které jsou v dílech zakořeněné, je Petřina malba srozumitelná každému divákovi. Tato srozumitelnost nespočívá v konkrétním odhalení myšlenky a prožitku samotné autorky, ale v adaptaci jejího vyobrazení na vlastní prožitek diváka. Je na každém, aby na základě svých vlastních pocitů, zážitků a zkušeností s pomocí asociačních pochodů přečetl díla. Malby se tak stávají srozumitelné v osobní rovině každého návštěvníka a umožňují mu na základě asociace vzpomínat na vlastní zážitky.

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 8. července v 18 hodin v originálním prostoru Art Deco ve fusion hotelu v centru Prahy.

Večerem nás provázel kytarista Roman Hampacher.

kurátorka: Lucie Vojtíšková

Pozvánka

Článek