Strom

Galerie U Kunštátů, Praha, 3. 5. – 2. 6. 2013

Výstava Strom vznikla přímo pro prostory románského sklepení Galerie U Kunštátů. Její autorkou je mladá malířka Petra Buzková. Výstava Strom je její první samostatnou výstavou v Praze a premiérou její nové tvorby. Inspirací jí byla kniha Citadela od Antoine de Saint–Exupéryho. 

Projekt Strom vychází z intenzivního osobního prožitku knihy Citadela od Antoine de Saint–Exupéryho. Pro pochopení básnické meditace o smyslu života a světa si Petra zvolila osobitý přístup. Proces osobního zpracování textu jí má nejen pomoci knihu přečíst, ale také odpovědět na známou otázku: Co tím chtěl autor říci. Prožití knihy vychází z četby a paralelního přepisu celého titulu. Autorka jednotlivé stránky přepisuje propiskou na volné listy papíru. Rituál přepisu je formou meditace, jejímž cílem je pochopení obsahu. Současně s přepisovaným textem vzniká malba a kresba na plátno. Kresba propiskou je založena na práci s linkou. Kompozičním zpracováním linie pracuje autorka s motivem stromu, který je důležitým motivem obsahu knihy. Život stromu je metaforou života člověka, je symbolem růstu, zrání a poznání. Kresby vznikají paralelně s přepisem, přesto je nemůžeme považovat za ilustrace k textu. Jsou spíše ilustracemi autorčiných osobních prožitků a pochopení knihy Citadela. Můžeme je chápat jako jakési osobní stromy poznání. Vedle kreseb vznikají malby, které znázorňují například metaforické vnímání stromu či významné momenty z knihy, které oslovily autorku.

Petra Buzková skrze různé výtvarné výstupy prezentuje divákovi své osobní poznání, prožití a porozumění textu. Nesnaží se jej ovšem ve vnímání knihy nijak ovlivnit. Esteticky pojatý text by měl být pro diváka srozumitelný na základě jeho osobních zkušeností. Obrazový jazyk autorčiných úvah umožňuje divákovi vlastní výklad čtení vizuálního pojetí textu.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková