Pjotra

Vlastním jménem Petra Buzková.
Poslední výstava Pjotry byla retrospektivního charakteru. Text k výstavě Návraty k sobě vystihuje její dosavadní způsob práce ve výtvarném umění.

aktuální tvorba na FB pjotra.malirka

Návraty k sobě

28. 7. – 1. 10. 2017
Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, Zámecký park 226, 363 01 Ostrov

Výstava Návraty k sobě je autorčino osobní ohlédnutí za dosavadní tvorbou. Zastoupena jsou jak starší díla ještě z univerzitního období, tak také ta nejnovější. Prvním větším uceleným cyklem byla Introspekce (2012), závěrečná práce ve 4. ročníku malby na VUT. Pjotra si našla cestu, jakým způsobem vyobrazit to, co cítila a prožívala. Celý příběh začal v jejích 21 letech, kdy se s rodiči přestěhovala. Tento fakt v ní zanechal pocit ztráty domova. V rámci své tvorby se rozhodla s tímto pocitem vědomě pracovat. V cyklu Introspekce reflektuje autorka převážně krajinu a zážitky v ní prožité. Uvědomuje si samu sebe a své Já vymezuje vůči okolnímu světu. Pjotra je fascinována rovinami času, což se odrazuje ve zpracování prožitků z dětství, přítomného okamžiku či projekcí budoucnosti. Tyto časové vrstvy se snaží prolnout ve vizuální podobě obrazu. Na velkých plátnech můžeme pozorovat, krajinu, figuru či artefakt odkazující k jejímu dětství. V malých textových formátech autorka zobrazuje myšlenky Thomase Moora. Úvahy na téma psychologie člověka řeší v obrazech na základě analýzy sebe samé. Klade důraz na barvu a citlivě s ní v malbách zachází. Pracuje s kompozicí a vytváří vyvážená díla. Nachází zájem v uplatnění psaného textu v malbě. Všechny tyto aspekty jsou platné i v další tvorbě, ať už jde o abstraktní či realistické vyobrazení.

Pokračování studia na VUT bylo automatickým vyústěním po zakončení bakalářského studia. Po cyklu Introspekce byla očekávání okolí na její tvorbu tak silná, až měla Pjotra pocit nátlaku, že má nadále tvořit v duchu vzniklého cyklu. Řešila, jak z této situace vyjít se zdravím rozumem a možností dále hledat svou uměleckou cestu. Své pocity se snažila pojmenovat prostřednictvím knihy Citadela od Antoine de Saint–Exupéryho. Tak vznikl cyklus Strom (2013), ve kterém sice zůstává věrna malbě olejem, ale zároveň hledá nový a přesný způsob vyjádření sebe sama. Pro pochopení básnické meditace o smyslu života a světa si Pjotra zvolila osobitý přístup. Prožití knihy vychází z četby a paralelního přepisu celého titulu. Autorka jednotlivé stránky přepisuje propiskou na volné listy papíru. Rituál přepisu je formou meditace, jejímž cílem je pochopení obsahu. Současně s přepisovaným textem vzniká malba a kresba na plátno. Kresba kuličkovým perem je založena na práci s linkou. Strom, který je důležitým motivem knihy, se odráží v práci s linií a její kompozicí v kresbě. Život stromu je zde metaforou života člověka, je symbolem růstu, zrání a poznání. Kresby vznikají paralelně s přepisem a můžeme je chápat jako osobní stromy poznání.

Studium malby na VUT zakončila Pjotra cyklem Chlácholie (2014). Opět se uchyluje k práci s literaturou. Téma volí podle svého současného stavu. Působení ve škole ji dostává až do melancholické nálady. Tu se snaží pojmenovat a zpracovat s pomocí knihy Melancholie / Její formy a proměny od starověku po současnost. Malby jsou vizuálním „průvodcem“ pojmu melancholie, jejího způsobu vykládání v průběhu historie. Na základě procesu čtení a následného individuálního chápání obsahu knihy, vytváří Pjotra obrazy, kterými chce divákovi prezentovat svůj pohled na téma, které ji fascinuje a zároveň se jí osobně dotýká. V cyklu jsou prezentované tři roviny chápání pojmu melancholie. Ve starověku je melancholie spojena s pojmem Saturnovi děti (melancholičtí lidé). Ve středověku je spojována se zvířaty, tzv. saturnskými zemskými červi (pomalá, melancholická a hloupá zvířata). Odkazem k pojmu melancholie v romantismu 19. století jsou krajinná vyobrazení. Ta reflektují díla Caspara Davida Fridricha, který je typickým melancholikem 19. století. Chlácholie je nejen různorodým vyobrazením melancholie, ale také osobním přiznáním autorky. Pjotra nachází a přijímá fakt, že je romantikem 19. století žijícím v 21. století.

Po skončení studií v roce 2014 začíná Pjotra, tak jako každý, řešit reálný život pracujícího člověka. Nachází si práci v uměleckém oboru, ale mimo malbu. Energie a čas jí nedovolují vytvářet větší olejová plátna. Proto se uchyluje k menším rozměrům a nakonec plátno opouští a tvoří malé akvarely na papíře. Volně a v intimní rovině navazuje na poslední cyklus. Pracuje s motivem melancholie a snaží se o vizuální sebereflexi. Vytváří si vlastní mytologii zvířat. Je fascinována můrou, její krásou v ošklivosti. Ve zbarvení tělíček nachází různé motivy, převážně obličeje. Ty pak stylizuje do masek či postav do nově vznikajících příběhů, které čekají, až budou napsány. Snaží se tím otevřít oči nejen sobě samé, ale také divákovi. Pjotra skrze svou tvorbu přiznává, že má v životě problémy a snaží se s nimi pracovat. Prostřednictvím obrazu si vizualizuje vzpomínky na dětství a dospívání, které nějakým způsobem rezonují se současným stavem autorky. Divákovi nevnucuje své zážitky potažmo osobní problémy. Nabízí mu prostřednictvím své tvorby zobrazení jeho vlastních vzpomínek a problémů, které si návštěvník vybaví při pohledu na malby. A možná si řekne, že v tom není sám.

Petra Buzková / PJOTRA
* 1987

Vzdělání:
2008 – 2014 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, Ateliér malířství III.
2003 – 2007 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha, obor: Propagační grafika.2002 – 2003 Střední odborná škola pedagogická, Praha – Dejvice.

Výstavy:
2017
Planeta Vaginata, Galerie Umakart, Brno
Mám na krku můru, Galerie U kolen, Brno

2016
Konfrontace, PAPIER, Brno
Dear darkness, Galerie pod Palmovkou, Praha

2015
Z piety, Hotel Imperial, Karlovy Vary
Ville de Neuf-Brisach, La Galerie la tour des beaux-arts, Francie

2014
Členská výstava Sdružení výtvarných umělců moravských (host), Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
INTROSPEKCE, Fusion hotel, Praha.
CHLÁCHOLIE, Galerie Chodovská tvrz, Praha.

2013
STROM, Galerie U Kunštátů, Praha.
INTROSPEKCE, Galerie Art, Brno.

2012
TOTALE FLAUTE, Galerie Horní konírna, Mikulov.

2011
MALBA BRNO, studenti ateliéru Petra Kvíčaly, AM3 FaVU VUT v Brně, Palác Alfa, B
R.A.C. O/ZDRAVÍ, Poliklinika Zahradníkova, Brno.
AM3, studenti ateliéru Petra Kvíčaly, Divadlo Reduta, Brno.

2009
Velmi křehké vztahy – obraz rodiny v současném umění, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem, Galerie Náplavka, Praha.